Om Boodla

I en föränderlig värld hur kan vi utveckla hållbart stadsliv?

Boodla arbetar innovativt med stadsodling som verktyg för att göra livet i staden bättre för människor. För att lyckas med det ska vi inte bara få människor att trivas, djur och växter måste också ha en självklar plats i staden. Staden får inte byggas som en parasit på jordskorpan som tränger undan befintliga ekosystem och dessutom gör människor ensamma och sårbara.

Vi kan bättre!

Stadsodling är ett oslagbart verktyg för att förmedla kunskap kring matförsörjningsfrågor, hälsa, gemenskap, ekosystem och biologisk mångfald. Boodla arbetar både på uppdrag av företag och kommuner och med egna projekt. Kolla igenom hemsidan så får du förhoppningsvis en bra bild av vad vi gör.

Välkommen att kontakta oss via formuläret som du ser till höger.