Demokratiodling

  • Demokratiodling är en kurs som ger unga kunskap om hållbarhet och ledarskap. Verktyget är odling.

  • Här träffas unga mellan 16-22 år under två dagar. Vi snackar och gör, sår, planterar och skördar.

  • Vi odlar ekologiskt och deltagarna får lära sig om kretsloppet. Exempelvis genom att använda vår egen kompostjord.

  • Gruppuppgifterna är ett sätt att pröva de nya kunskaperna kring gruppdynamik, rollbildning och ledarskap.

  • Maten tillagas av kockar på plats från sådant som vi tillsammans odlat i trädgården. Alla får direkt uppleva "från jord till bord".

  • Demokratiodling driver vi tillsammans med Studiefrämjandet och det finansieras av Allmänna Arvsfonden.