Skolträdgården

Genom att ge era elever möjligheten att vara aktiv i en skolgård bidrar ni till det globala målet 4.7 som senast 2030 ska säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar.

Skolträdgårdar är en fantastisk möjlighet att komma ut ur klassrummet och levandegöra kursplanen. Det finns mycket forskning som visar både på förbättrade studieresultat, ökat välbefinnande och utvecklade empatiska förmågor för elever som fått tillgång till skolträdgårdsundervisning. Det är också viktigt att komma ihåg den omätbara tysta kunskap som förmedlas i görandet när barn arbetar praktiskt och vistas i naturen.

Vi skapar odlingsmöjligheter hos skolorna och välkomnar även klasser till Gula Villans trädgård. I samarbete med den pedagogiska personalen tar vi fram de moment som passar den del av kursplanen som skolan vill arbeta med. I skolträdgården blir förståelsen för de globala målen också mer konkret. Allt ifrån förväntade ämnen som samhälle och biologi till mer oväntade som bild, matematik och språk kan ankras i trädgården och kopplas till målen.

Här kan ni se hur våra vänner Appetite For Change arbetat med musik.

Våra andra projekt