SFI Park och trädgård

Trädgårdsbranchen ropar efter kompetent arbetskraft! Många nyanlända har erfarenheter men inte språket och inte kunskaper om växterna i vårt klimat.

8.5 FULL SYSSELSÄTTNING OCH ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR MED LIKA LÖN FÖR ALLA

SFI Park och Trädgård är ett sätt för oss att förse branschen med kompetent personal samtidigt som vi bidrar till att verka för det globala målet 8.5 som ska bidra till full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

Utbildningen är ett samarbete mellan Boodla, Skillebyholm och Botkyrka kommun. Tillsammans erbjuder vi deltagare möjligheten att lära sig svenska integrerat med utbildning inom trädgårdsskötsel.

Det är en ettårig kurs placerad på Gula Villan i Alby. Efter kursen kan eleverna söka arbete inom kommun, privata företag eller hos kyrkogårdsförvaltningen.

Läs mer om kursen här.

Är du arbetsgivare och vill komma i kontakt med oss inför rekryteringar så kontakta oss via formuläret nedan!

Våra andra projekt