Workshop/ Föreläsning

Hur kan ditt företag arbeta bättre för att bidra till de globala målen? Eller hur kan ni genom er verksamhet bidra till att samhället når dit även om ni inte själva kan bidra praktiskt?

Önskar ni få en föreläsning på plats hos er? Eller vill ni komma på en ögonöppnande workshop?

Vad är egentligen hållbart stadsliv? Ett hållbart liv ska vara både ekologiskt hållbart och socialt njutbart. Vad utgör ett gott liv och hur kan man planera för att invånare ska kunna bilda sig ett sådant?

Vi delar med oss av våra erfarenheter av de hundratals människor vi mött från olika stadsdelar och kulturer när vi skapat trädgårdar tillsammans med dem. Hur ser livet mellan husen faktiskt ut och vilka faktorer utgör hinder och vilka skapar möjligheter.

Vi berättar om stadsodling som redskap, vad som krävs för att man ska kunna odla i staden och vi går igenom olika platsbildningsteorier som vi inspireras av.

Hos oss kan du också komma på fördjupningsdag med dina kollegor. Om ni vill byta ut den klassiska AWn mot en halvdag i trädgården. Då ni kommer se era kollegor i ett nytt sammanhang samtidigt som ni lär er om odling.

Våra andra projekt