Kvartersodling

Boodla arbetar på uppdrag av bland annat kommuner och bostadsbolag för att skapa odlingar tillsammans med boende i tättbebyggda områden. Fokus ligger både på att odla gemensamt och skapa trygga och trevliga mötesplatser.

Grannarna som odlar tillsammans får stöd av Boodla under hela säsongen och vi anställer och utbildar ofta lokala personer att vara med och utveckla trädgårdarna.

Städerna måste bli mer hållbara och mer mat behöver produceras hyperlokalt. Därför fokuserar vi på att lära ut odling av ätbart med regenerativa metoder och kompletterar med växter för mångfald och skönhet.

Trädgårdarna blir informella mötesplatser som alla kan njuta av oavsett om man deltar aktivt i odlandet eller bara tar en kafferast bland blommorna.

Våra andra projekt