Om Boodla

I en föränderlig värld hur kan vi utveckla hållbart stadsliv?

Boodla arbetar innovativt med att ta till vara och utveckla städers gröna värden. Vi startade 2012 med stadsodling som verktyg för att skapa trygghet i grannskap samt sprida kunskap om biologisk mångfald, odling och hållbara matsystem. Idag har vi utvecklats till att arbeta brett med många nya idéer för att tillgängliggöra och aktivera gröna ytor i staden.

Våra vanligaste samarbetspartners eller kunder är kommuner, fastighetbolag och bostadsbolag.

Vi har både ett aktiebolag och en ideell förening som engageras beroende på vad vi eller våra partners vill utveckla. Det viktiga är att arbeta tillsammans för en hållbarare värld!

Forskare och studenter från Södertörns Högskola har granskat våra projekt och tjänster för att se vilka globala mål de hjälper till att nå.

Generellt är svaret att Boodla bidrar till att nå mål 2: Stoppa hungern, uppnå matsäkerhet och förbättrad näring samt främjandet av ett hållbart jordbruk och även mål 11: Hållbara städer och samhällen. Under varje projekt kan du se vilket mål de specifikt bidrar till.

VÄLKOMMEN

Våra projekt

Bostadsbolag, kommuner och företag vänder sig till oss för att de vill bidra till att skapa hållbara städer. Ofta handlar frågorna om biologisk mångfald, trygghet, aktivering och kunskapsutveckling. Våra tjänster sträcker sig från enstaka föreläsningar och workshops till fleråriga åtaganden, allt beroende på vad just ni behöver. Här nedan finns ett galleri med exempel på sådant vi gör. Vill du veta mer eller har du en fundering så kontakta oss via formuläret längst ned.

Boodla just nu

Här visar vi vad som händer i våra trädgårdar just nu. Vi lägger också upp tips på hur du som inte har trädgård ändå kan odla och delar med oss av tankar kring hållbarhetsarbetet lokalt och globalt.