Om Boodla

I en föränderlig värld hur kan vi utveckla hållbart stadsliv?

Boodla arbetar innovativt med stadsodling som verktyg för att göra livet i staden bättre för människor. För att lyckas med det ska vi inte bara få människor att trivas, djur och växter måste också ha en självklar plats i staden. Staden får inte byggas som en parasit på jordskorpan som tränger undan befintliga ekosystem och dessutom gör människor ensamma och sårbara.

Vi kan bättre!

Stadsodling är ett oslagbart verktyg för att förmedla kunskap kring matförsörjningsfrågor, hälsa, gemenskap, ekosystem och biologisk mångfald. Vi odlar regenerativt för att stärka jordarna istället för att arma ut dem. Boodla arbetar både på uppdrag av företag och kommuner och med egna projekt. Kolla igenom hemsidan så får du förhoppningsvis en bra bild av vad vi gör.

Boodla jobbar övergripande för att bidra till att följande mål för hållbar utveckling uppnås år 2030:

MÅL 2: Stoppa hungern, uppnå matsäkerhet och förbättrad näring och främja ett hållbart jordbruk

MÅL 11: Hållbara städer och samhällen

Våra projekt

Bostadsbolag, kommuner och företag vänder sig till oss för att de vill bidra till att skapa hållbara städer. Ofta handlar frågorna om biologisk mångfald, trygghet, aktivering och kunskapsutveckling. Våra tjänster sträcker sig från enstaka föreläsningar och workshops till fleråriga åtaganden, allt beroende på vad just ni behöver. Här nedan finns ett galleri med exempel på sådant vi gör. Vill du veta mer eller har du en fundering så kontakta oss via formuläret längst ned.

Boodla just nu

Här visar vi vad som händer i våra trädgårdar just nu. Vi lägger också upp tips på hur du som inte har trädgård ändå kan odla och delar med oss av tankar kring hållbarhetsarbetet lokalt och globalt.