Odling med ungdomar

När dynamiken blir rätt är känslan mer att vi byter kunskap med varandra än att Boodla lär ut odling. Vi kan väldigt mycket om sådant som unga ofta inte kan och deras perspektiv är annorlunda än våra. Det är dem som ska ta kunskapen och göra den relevant i sina liv. Oavsett var de sedan tar sig i livet, vad de jobbar med eller var de bor, vill vi att de ska ha förståelse för ekosystemen och att människor är natur. Vi kan inte existera oberoende av vår omgivning.

Genom arbetet med ungdomar bidrar vi till de globala målen 4.7 som senast 2030 ska säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar. Samt mål 12.8 som ska öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar och senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

Boodla har under åren arbetat regelbundet med ungdomar på olika sätt. Ibland får vi i uppdrag att handleda ungdomar på feriepraktik. Ibland samarbetar vi med fritidsgårdar och andra ungdomsorganisationer.

Vi odlar tillsammans med dem och pratar om vikten av städers gröna miljöer. Vi gör också skräddarsydda kurser som inkluderar klimatkunskap, entreprenörskap och självledarskap. Allt beroende på vad ungdomarna är intresserade av.

Odlingen är ett perfekt verktyg för att diskutera många olika frågor och ge ungdomarna inblick i hur man själv kan bidra till och påverka sin livsmiljö på ett positivt sätt.

Våra andra projekt